fbpx

Työni yliopistonlehtorina

Yliopiston lehtorin työhön kuuluu opetusta ja tutkimusta. Tällä sivulla kerron siitä lisää

Työskentelen teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen yliopistonlehtorina Kasvatustieteiden tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Olen oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön pitkäaikainen jäsen.

Työhöni kuuluu sekä tutkimusta että opetusta. Vastaan tiedekuntamme tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta ja siihen liittyvistä kursseista. Kursseilleni osallistuu opiskelijoita kaikista tiedekuntamme suuntautumisvaihtoehdoista, jonka ohella vastaan STEAM sivuaineesta ja tarjoan vapaavalintaisia kursseja ohjelmoinnista.

Olen useiden kansallisten digitaalisten välineiden opetuskäyttöön liittyvien yhteisöjen ylläpitäjä ja perustaja, joista merkittävimmät ovat: tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa (yli 20.000 jäsentä) ja Microsoft Office365 oppimisessa ja opetuksessa. (yli 10.000 jäsentä).

Aiemmat opinnot

Vuonna 2003 valmistuin teknologiapainotteiseksi luokanopettajaksi (Oulun yliopisto) ja vuonna 2012 väittelin tohtoriksi mobiililaitteiden avulla tuetusta oppimisesta (Oulun yliopisto). Molemmat opinnäytetyöni olen tehnyt oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön kontekstissa.

 • Pro gradu -tutkielmani: Goman, H. & Laru, J. (2003). Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena [Työ on luettavissa ResearchGate-palvelussa]
 • Väitöskirjani: Laru Jari. (2012). Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices (E 125). Juvenes Print. [Työ on luettavissa Jultika-palvelussa: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9940-7]
Kuvassa pidän puhetta karonkassani lokakuussa 2012

Opetukseni on ajan hermolla

Olen kunnianhimoinen akateeminen opettaja ja pyrin pitämään opetukseni ajanmukaisena sekä mielenkiintoisena. Minut on palkittu opetustyöstäni kahdesti kansallisella palkinnolla: 1) Vuoden 2014 tieto- ja viestintätekniikan opettaja; 2) Avoimen tieteen palkinto 2020.

Vuoden 2014 tvt-opettaja

IT-Kouluttajat ry:n luovuttama kansallinen tunnustus opetusansioista

Avoimen tieteen palkinto 2020

Avoimen tieteen kansallisen koordinaatio-ryhmän palkinto opetusansioista

Olen opiskelijalähtöinen ja helposti lähestyttävä luonne

Opiskelijat ovat useimmiten kiitelleet harjoituksissani vallitsevaa ilmapiiriä, sillä olen hyvin opiskelijalähtöinen ja helposti lähestyttävä luonne. Pyrin rakentamaan luennoistani ja harjoituksistani sellaisia, että opiskelijat tulevat sinne uteliaina ja kiinnostuneina, sen sijaan että he kokisivat ne pakollisiksi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö olisi hyvin kunnianhimoinen ja vaativa kurssieni sisältöjen ja mitoituksen suhteen. Kurssieni toteutukseen kuuluu aina lähitapaamisten ohella itsenäistä reflektioita ja ryhmäprojekteja tarkoituksenmukaisissa oppimisympäristöissä.

Tarkoituksenmukaisilla oppimisympäristöillä tarkoitan sellaisia välineitä, joita hyödynnetään päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Olen hyvin aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden tieto- ja viestintätekniikan opettajien kanssa ja seuraan alan kehitystä hyvin tarkasti. Opetan opiskelijoille, että uuden teknologian käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen ei tarkoita hyväksi havaittujen metodien hyllyttämistä, vaan niiden jalostamista. Monissa oppiaineissa teknologian  hyväksikäyttö voi avata aivan uusia mahdollisuuksia sekä luokkahuonetyöskentelyyn että luokan ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun. Opetuksen kehittäminen on kuitenkin haasteellista, sillä se vaatii huomion kiinnittämistä oppimisprosessien ymmärtämiseen ja tukemiseen, jotta pystymme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti kulloinkin käytössä olevia laitteita ja sovelluksia.

Katso kuinka opetusfilosofiani toimii opetusportfoliostani, siellä on esillä saamaani palautetta. Portfolio on vuodelta 2015, jolloin pyrin nykyiseen yliopistonlehtoraattiini. Tarkoitus on päivittää portfolio dosentuurihakua varten lähitulevaisuudessa.

Opetukseni lukuvuonna 2020-2021

Alla on lueteltuna uusimmat kurssini. Aiemmin olen opettanut mm. seuraavia kursseja: avoin oppimateriaali, multimedia oppimisprojektina, tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä, johdatus koulutusteknologiaan ja technology enhanced learning II.

 • Opetus suomeksi:
  • Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientoituminen 5 op. (katso vuoden 2019-2020 kurssiympäristö täältä)
  • Ohjelmointi perusopetuksessa 5 op (katso vuoden 2019-2020 kurssiympäristö täältä)
  • Johdatus STEAMiin 5 op
  • Hieman opetusta kokeellinen luonnontiede kurssilla 5 op
 • Englanninkielinen opetus:
  • Learning Environments & Technologies 10 op
  • Emergent Learning Technologies 5 op

Kuinka ylläpidän osaamistani?

Pidän osaamistani yllä osallistumalla täydennyskoulutukseen ja erilaisten verkostojen toimintaan. Vuonna 2020 osallistuin kansainväliseen Fabrication Academy -koulutukseen (katso FabAcademy2020 sivustoni), jossa opin muutaman kuukauden aikana erittäin paljon digitaalisen valmistamisen, elektroniikan, tietoliikenteen, robotiikan ja muiden ajankohtaisten teemojen sisältöjä haastavassa ongelmanratkaisukontekstissa.

Tutkimus

Opinnäytetöiden ohjaus

Olen ohjannut vuodesta 2014 alkaen opinnäytetöitä “matemaattisluonnontieteelliset aineet ja tieto- ja viestintätekniikka (MaluTVT) ryhmässä. Ryhmä oli perustettaessa harvinainen tiedekunnassamme, sillä se yhdisti kandi- ja graduryhmät samaksi opinnäyteseminaariksi. Vajaassa vuosikymmenessä olen ehtinyt ohjata kymmeniä opinnäytetöitä, joista osa myös englanninkielellä.

 • Kandidaatin tutkielmat: Jultika palvelu ei mahdollista töiden listausta
 • Pro gradu -tutkielmat: Oulun yliopisto katso jultika-palvelusta
 • Väitöskirjat: olen tällä hetkellä ohjaaja seuraaville opiskelijoille
  • Megumi Iwata
  • Emilia Manninen
 • Väitöskirjojen esitarkastus: Vuonna 2020 tein ensimmäisen väitöskirjan esitarkastuslausunnon
  • DI Mika Letonsaari: “Nonlinear Storytelling Approach to Developing Computational Thinking Skills”

Tällä sivustolla olevia sisältöjä, jotka liittyvät työhöni

1 2 3 4 5
Verified by MonsterInsights