Jari Larun puheita ja kirjoituksia

Tältä sivulta löydät mielipidekirjoitukset, kolumnit, puheet ja tieteelliset julkaisut

Sisällysluettelo

Mielipidekirjoitukset eri sanomalehdissä

TitleDateSummaryCategoriescategories_hfilter
Luuppi an­sait­see kat­ta­van ko­ko­nais­rat­kai­sun – sen takaa par­hai­ten se, että asiat kä­si­tel­lään pe­rin­poh­jai­ses­ti nor­maa­lis­sa po­liit­ti­ses­sa kä­sit­te­ly­jär­jes­tyk­ses­säsyyskuu 25, 2021Museo- ja tiedekeskus Luuppia käsitttelevä mielipidekirjoitus “Luuppi an­sait­see kat­ta­van ko­ko­nais­rat­kai­sun – sen takaa par­hai­ten se, että asiat kä­si­tel­lään pe­rin­poh­jai­ses­ti nor­maa­lis­sa po­liit­ti­ses­sa kä­sit­te­ly­jär­jes­tyk­ses­sä” Sanomalehti Kalevassa 25.9.2021Kaleva, Kulttuuri, Lautakunta, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva kulttuuri lautakunta mielipidekirjoitukset poliitiikka
Yökirjan synkkyydestä kohti kukoistavaa kulttuuri-​Ouluakesäkuu 9, 2021Kirjoitus on julkaistu 9.6.2021 MunOulun sarjassa: “näkökulma-kirjoituksia vaaleihin”. https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/kuntavaalit2021-yokirjan-synkkyydesta-kohti-kukoistavaa-kulttuuri-oulua-jari-laru-372- Oulun ja oululaisten itseluottamus kaipaisi parantamista. Olemme jotenkin juuttuneet Kirsti Simonsuuren Pohjoisen yökirjan sielunmaisemaan. Hän kuvasi 80-luvun alussa Oulua kaupunkina, joka muistuttaa antiikin manalaa, Danten pohjimmaista kylmää …MunOulumunoulu mielipidekirjoitukset
Lin­nan­maa tarjoaa mer­kit­tä­viä ka­sau­tu­mis­etu­ja – mitä li­sä­ar­voa päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan suur­yk­si­köt tuovat kan­sain­vä­li­sen tie­de­yli­opis­ton toi­min­nal­le?huhtikuu 24, 2021Mielipidekirjoitukseni Kalevassa 24.4.2021Kaleva, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva mielipidekirjoitukset poliitiikka
Koronan vai­ku­tuk­set kun­ta­lai­siin ar­vioi­ta­va – ar­vioin­ti on hyvä tehdä pei­la­ten Oulun ti­lan­net­ta ajan­ta­sai­siin tut­ki­mus­tu­lok­siinhelmikuu 28, 2021Sanomalehti Kaleva julkaisi tänään 28.2.2021 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenten yhteisen mielipidekirjoituksen. Alkuperäinen teksti löytyy täältä: https://www.kaleva.fi/koronan-vaikutukset-kuntalaisiin-arvioitava-arvioi/3397221 Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen jokaisen kuntalaisen näkökulmasta. Koronapandemia muutti kuntalaisten arkea monilta …Kaleva, Lautakunta, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva lautakunta mielipidekirjoitukset poliitiikka
Mitä kuuluu Oulun yhdyskuntalietteiden käsittelyllehelmikuu 17, 2021Forum 24:n 17.2.2021 julkaisema mielipidekirjoituksemme Alkuperäinen käsikirjoitus: Mitä kuuluu Oulun kaupungin yhdyskuntalietteiden käsittelylle? Oulun kaupungin yhdyskuntalietteiden käsittely kompostoimalla on herättänyt mielipiteitä vuosikymmenten ajan, on toiminta sijainnut sitten Oulun jätevedenpuhdistamon vieressä …Mielipidekirjoitukset, Muut lehdet, Poliitiikkamielipidekirjoitukset muut-lehdet poliitiikka
Oulun kau­pun­gin­ta­lo on jo it­ses­sään his­to­rial­li­nen kohde ja so­vel­tuu pai­kal­li­sen his­to­rian esit­te­lyyntammikuu 29, 2021Mielipidekirjoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevan “mielipiteitä” palstalla 29.1.2021. (https://www.kaleva.fi/oulun-kaupungintalo-on-jo-itsessaan-historiallinen/3305217) Martti Korhonen esitti (Kaleva 27.1.) erämuseon sijoittamista kaupungintalon ja Valveen tiloihin. Korhonen pohtii, että kaupungintaloon voisi rakentaa Amos Rexin kaltaisen museaalisen …Kaleva, Kulttuuri, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva kulttuuri mielipidekirjoitukset poliitiikka
Kie­ri­kin si­jain­ti on mah­dol­li­suus – museo voisi toimia myös mo­ni­paik­kai­se­na, osa Kie­ri­kis­sä ja osa muualla Oulussatammikuu 22, 2021Mielipidekirjoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevassa 22.1.2021: https://www.kaleva.fi/kierikin-sijainti-on-mahdollisuus-museo-voisi-toim/3284045 Oulun kaupunginhallituksen päätös hakea valtakunnallista Erä- ja luontokulttuurimuseota oli hieno päätös. Kaupunginhallitus kuitenkin katsoi, että Kierikki ei ole paras paikka syrjäisen sijaintinsa ja …Kaleva, Kulttuuri, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva kulttuuri mielipidekirjoitukset poliitiikka
Säästöt tulee etsiä yhdessä teat­te­rin toi­mi­van johdon kanssa, jotta ne oli­si­vat to­teu­tet­ta­vis­sa ilman, että teat­te­rin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set vaa­ran­tu­vatjoulukuu 3, 2020Oulun kaupunginhallitus on esittänyt, että teatterin toimintatukea pienennettäisiin 500 000 eurolla vuoden 2019 tasosta. Summa on niin merkittävä ja tulisi voimaan niin nopeasti, että sillä olisi suora vaikutus teatterin toimintaan ja …Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkamielipidekirjoitukset poliitiikka
Oulu kaipaa kipeästi hankkeita, jotka myös toteutuvat – samalla on koko kaupungin etu, että kaupunkia katsotaan kokonaisuutenalokakuu 30, 2020Kaleva julkaisi 30.10. keskustakampusta käsittelevän artikkelin, jossa kerrattiin jo keväällä julkaistuja yliopiston rakennuskonsulteilta saamia alustavia laskelmia. Puolen vuoden aikana asiaa ei ole analysoitu niin, että lukujen taakse katsottaisiin. Konsulttien luvut eivät …Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkamielipidekirjoitukset poliitiikka
Yliopistoa ja ammattikorkeakoulua yhdistettiin kalliisti – yhteiskunta on investoinut Linnanmaan kampukseen kymmeniä miljooniaelokuu 8, 2020Mielipidekirjoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevassa 8.8.2020 otsikolla “Yliopistoa ja ammattikorkeakoulua yhdistettiin kalliisti – yhteiskunta on investoinut Linnanmaan kampukseen kymmeniä miljoonia” (kaleva.fi/yhteiskunta-on-investoinut-linnanmaan-kampukseen-k/2765024) Oulun ammattikorkeakoulun muuttopäätös vuonna 2016 Linnanmaan yliopistokampukselle käynnisti poikkeuksellisen laajan …Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkamielipidekirjoitukset poliitiikka
Rak­si­laan wow-kam­pus – kun­ta­päät­tä­jä­nä en kykene nä­ke­mään, mistä löy­ty­vät tar­vit­ta­vat re­surs­sit kaiken tämän ra­ken­ta­mi­seen?toukokuu 15, 2020Oulussa on käyty viime aikoina keskustelua Oulun yliopiston suunnitelmista rakentaa kampus Raksilaan. Perusteluina on käytetty väestöennusteita, opiskelijarekrytointia, kaupungin keskustan näivettymistä ja reagointia ilmastonmuutokseen. Nämä kaikki ovat seikkoja, joiden on nähty ratkeavan …Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkamielipidekirjoitukset poliitiikka
Etäopetuksen laatuun kiinnitettävä huomiotahuhtikuu 1, 2020Mielipidekirjoitus, joka on julkaistu useissa Sanomalehdissä 1.4.2020 (Kaleva; Turun Sanomat) Tiedonvälityksen ja viihteen uudet muodot ovat muokanneet ihmisten toimintatapoja viime vuosikymmeninä ennennäkemättömällä vauhdilla. Lapset ja nuoret varttuvat maailmassa, jossa digitaaliteknologia …Mielipidekirjoitukset, Oppimisympäristöt ja tilat, Teknologiatuettu oppiminen ja opetusmielipidekirjoitukset oppimisymparistot-ja-tilat teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Oulun yli­opis­to­kam­pus toimiva nykyisellään – mikä on se malli, johon visio yliopistosta keskustassa perustuu?joulukuu 9, 2019”Mikä on se malli, johon visio yliopistosta keskustassa perustuu? Voiko ainoa peruste olla yliopiston maksama vuokrataso?”Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkamielipidekirjoitukset poliitiikka
Vastuu lapsen ja nuoren suojelusta ja hy­vin­voin­nis­ta on aina aikuisellatammikuu 15, 2019Lapselle ja nuorelle on opetettava, että oma keho on arvokkainta, mitä hänellä on.Kaleva, Lautakunta, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva lautakunta mielipidekirjoitukset poliitiikka
Di­gi­taa­li­set vä­li­neet kou­luis­sa – joko olisi aika tarjota opet­ta­jil­le riit­tä­vät tiedot ja taidot uusien me­ne­tel­mien ja vä­li­nei­den hyö­dyn­tä­mi­seen?marraskuu 29, 2018Mielipidekirjoitus julkaistu Sanomalehti Kalevassa 29.11.2018 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, ilmiöpohjainen oppiminen, itseohjautuvuus, digitaaliset välineet opetuksessa ja jopa moderni koulurakentaminen ovat kaikki aiheita, joista on käyty kiihkeää yhteiskunnallista ja kasvatusalan keskustelua …Kaleva, Koulutusteknologi, Mielipidekirjoitukset, Oppimisympäristöt ja tilat, Teknologiatuettu oppiminen ja opetuskaleva koulutusteknologi mielipidekirjoitukset oppimisymparistot-ja-tilat teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Oulu takaisin koulukaupunkien joukkoonkesäkuu 16, 2018Kirjoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevan “Lukijalta” -palstalla 16.6.2018Oulu on ollut Pohjois-Suomen monipuolisin ja suosituin koulukaupunki jo yli 400 vuotta. Viimeisen viidentoista vuoden aikana olemme kuitenkin luopuneet opetuksen laatua kuvaavista kärkisijoista. …Kaleva, Lautakunta, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva lautakunta mielipidekirjoitukset poliitiikka
Oulun palveluverkko ja pedagogiikka – työrauha palautettava kouluihinhuhtikuu 7, 2018Mielipidekirjoitus on julkaistu Kalevassa 7.4.2018 Kouluja ja päiväkoteja koskevissa päätöksissä unohtuu usein sana pedagogiikka. Pedagogiikka tarkoittaa opetuksen järjestämistä, mutta myös kasvatuksen ja opetuksen arvopohjaa ja siitä kumpuavia keinoja päästä kasvatukselle ja …Kaleva, Lautakunta, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva lautakunta mielipidekirjoitukset poliitiikka
Onko meillä oululaisilla päättäjillä kykyä tarkastella kokonaisuutta?maaliskuu 9, 2018Meillä on vahva paikkasidonnaisuuden perinne, koska juuremme ovat maassa ja luonnossa. Todella vanhaa kaupunkikulttuuria löytyy lähinnä Turusta. Nämä vahvat paikkasidokset ovat olleet voimakkaasti esillä niin mediassa, kaupungin paikallispolitiikassa kuin kuntalaisten …Kaleva, Mielipidekirjoituksetkaleva mielipidekirjoitukset
Jo­ki­ran­nan koulun tilanne kes­tä­mä­tön, osa op­pi­lais­ta oi­rei­lee yhätammikuu 22, 2018Kirjoitus julkaistu Sanomalehti Kalevassa 22.01.2018 (https://www.kaleva.fi/jokirannan-koulun-tilanne-kestamaton-osa-oppilaist/1861861) Jokirannan koulun kestämätöntä tilannetta on jauhettu jo vuosikausia. Koululakon ja vanhempaintoimikunnan sekä kaupunkilaisten aktiivisuuden ansiosta asia saatiin viime vuonna julkiseen keskusteluun. Jokirannan koulun kestämätöntä tilannetta …Kaleva, Lautakunta, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva lautakunta mielipidekirjoitukset poliitiikka
Kiiminki ansaitsee monitoimitalon – Jokirannan koulun paikka on SYKE-talon ja lukion läheisyydessämarraskuu 4, 2017Kirjoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevan Mielipiteitä -palstalla 4.11.2017. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta päätti 19.10 pidetyssä kokouksessaan esittää Jokirannan koulun hankeselvitykseen liittyen seuraavan lausunnon: “Jokirannan nykyistä koulua ei peruskorjata, vaan se …Kaleva, Kaupunginvaltuusto, Lautakunta, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva kaupunginvaltuusto lautakunta mielipidekirjoitukset poliitiikka
Opettajien digihuoliin tulee vastata koulutuksella – digitaaliset välineet eivät ole korvaamassa opettajaa – päinvastoinlokakuu 4, 2017Mielipide julkaistiin Sanomalehti Helsingin Sanomissa 4.10.2017: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005393306.html Toisin kuin monet väittävät, uuden teknologian käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen eivät tarkoita hyväksi ­havaittujen metodien hyllyttämistä vaan niiden jalostamista. Monissa oppiaineissa esimerkiksi mobiililaitteiden …Helsingin Sanomat, Koulutusteknologi, Mielipidekirjoitukset, Teknologiatuettu oppiminen ja opetushelsingin-sanomat koulutusteknologi mielipidekirjoitukset teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Sisäilmaongemat eivät ole vain koulujen riessasyyskuu 29, 2017Julkaistu Sanomalehti Kalevan Mielipiteitä palstalla 29.9.2017 Suomen kuusi suurinta kaupungia ovat havahtuneet julkisten rakennusten sisäimaongelmiin ja päättäneet lähteä yhdessä taistelemaan sisäilmaongelmia vastaan. Sisäilmaongelmat haastavat kuntien taloutta merkittävästi, sillä kustannuserät voivat …Kaleva, Kaupunginvaltuusto, Lautakunta, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva kaupunginvaltuusto lautakunta mielipidekirjoitukset poliitiikka
Mikä saa asuk­kaan si­tou­tu­maan?maaliskuu 26, 2017Sanomalehti Kaleva on julkaissut tämän 26.3.2017 vaalikirjoituksia -palstalla. Elinvoiman, väestön ja talouden perusteella Oulun kaupunki kuuluu maamme kuntien parhaimmistoon. Suomen Kuvalehti (17.3.2017) antoi Oululle viisi tähteä – eli jotain olemme …Kaleva, Kuntavaalit, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva kuntavaalit mielipidekirjoitukset poliitiikka
14.3. Rantapohja: Uuden Oulun kasvaneet voimavarat ovat olleet hyödyksi alueellemmemaaliskuu 14, 2017Vuoden 2016 aikana olemme saaneet lukea eri lehdistä kuinka Rantapohjan levikkialueella kuntalaiset ovat olleet tyytymättömiä uuteen Ouluun. Oulu on tuonut alueellemme kuitenkin myös suoria hyötyjä kasvaneiden voimavarojen myötä. Entisen Kiimingin …Kuntavaalit, Mielipidekirjoitukset, Muut lehdet, Poliitiikkakuntavaalit mielipidekirjoitukset muut-lehdet poliitiikka
Asukasvaikuttaminen koetaan puutteelliseksihelmikuu 14, 2017Julkaistu Sanomalehti Kalevan yleisönosastossa 14.2.2017 Kalervo Ukkola liittyi Kalevassa (9.2.) Hietasaaren kaavoituksesta valittaneiden joukkoon epäilemällä, että Hietasaaren kaavoitukseen liittyy osallisuusongelmia. Kaavoitukseen liittyen ei olisi kuultu kuin yksittäisiä tahoja erikseen. Kaavoitus …Kaleva, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikkakaleva mielipidekirjoitukset poliitiikka
Ihmistieteille uudet tilat osallistavassa suunnitteluprosessissa?marraskuu 25, 2016Kirjoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevan Mielipiteitä -palstalla 25.11.2016 Pentti Koivunen, lehtori emeritus vaati kolumnissaan (Kaleva23.11) meitä kasvatustieteilijöitä ja humanisteja kieltäytymään luovuttamasta nykyisiä tilojamme Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön. Koivusen näkemykset ovat ymmärrettäviä, …Kaleva, Mielipidekirjoitukset, Oppimisympäristöt ja tilat, Teknologiatuettu oppiminen ja opetuskaleva mielipidekirjoitukset oppimisymparistot-ja-tilat teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Käyttöjärjestelmä varsin olematon sivuseikkalokakuu 9, 2016Oulussa on käyty edellisellä ja tällä valtuustokaudella välillä isoillakin kirjaimilla keskustelua koulujen käyttämästä “käyttöjärjestelmästä” (joka kattaa paljon muutakin)Kaleva, Käyttöjärjestelmät, pilvipalvelut ja ekosysteemit, Mielipidekirjoitukset, Poliitiikka, Teknologiatuettu oppiminen ja opetuskaleva kayttojarjestelmat-pilvipalvelut-ja-ekosysteemit mielipidekirjoitukset poliitiikka teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Lähidemokratia ja tasa-arvotyö ovat keskiössä uutta peruskuntaa rakennettaessasyyskuu 29, 2016Perjantain Kalevassa 23.9.2016 Taina Pitkänen-Koli ja Terttu Kuusela kirjoittivat tasa-arvosta ja lähidemokratiasta Oulun Naisunioni ry:n nimissä.Oulun kaupunginhallituksen kehittämisjaosto piti 20.9. kokouksen, jossa päätettiin tasa-arvo- ja lähidemokratiatyössä olevien henkilöstöresurssien ja määrärahojen …Kaleva, Mielipidekirjoituksetkaleva mielipidekirjoitukset
Jäälin urheilualueen rakennustyöt on aloitettava vuonna 2013joulukuu 31, 2012Oulun kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2013 ei sisällä Jäälin urheilualuetta. Hanke on alueellisesti erittäin merkittävä, sillä useat urheiluseurat ja alueen oppilaitokset ovat jo pitkään kärsineet heikkokuntoisista tai puutteellisista harjoitusolosuhteista. Kiimingin kunnan …Kaleva, Mielipidekirjoituksetkaleva mielipidekirjoitukset
Kaleva: Kuusamontien varren asukkailla on oikeus kunnallisiin palveluihinlokakuu 20, 2012Sanomalehti Kaleva julkaisi alla olevan mielipiteen 20.10.2012: Toukokuussa 2012 Kaleva julkaisi Korvensuoran asukasyhdistyksen puheenjohtajan kanssa kirjoittamani mielipiteen otsikolla ” Uimahalli ei riitä täyttämään Koillisen suunnan palvelutyhjiötä”. Kirjoituksessamme kuvasimme kuinka kuusamontien suunnalle …Kaleva, Mielipidekirjoituksetkaleva mielipidekirjoitukset
KALEVA: Uimahalli ei riitä täyttämään Koillisen suunnan palvelutyhjiötätoukokuu 20, 2012Alla oleva mielipidekirjoitus on julkaistu Sanomalehti Kalevassa toukokuussa 2012 Elisa Koirikivi (Lukijalta 11.5) ja Mikko Sundman (Lukijalta 12.5) vaativat uimahallia osaksi Uuden Oulun koillisen suunnan palveluverkkoa. Kiimingin kunnanvaltuusto on tehnyt …Kaleva, Mielipidekirjoituksetkaleva mielipidekirjoitukset
Yleisönosastokirjoitus KALEVA 10.3.2012: Hajuista valitetaan, mutta kuuleeko Oulun Vesi?maaliskuu 10, 2012Toimittaja Liisa Laine kirjoitti uutisjutussaan (Kaleva 7.3.2012), otsikolla ”hajut häiritsevät, vaikkei valiteta”.  Jutun perusteella lukija saattaa saada käsityksen ettei väliaikaisen ympäristöluvan turvin yhdyskuntalietteitä käsittelevän urakoitsijan toiminnassa olisi mitään huomautettavaa. Laineen siteeraaman …Kaleva, Mielipidekirjoituksetkaleva mielipidekirjoitukset
Vastine uutiseen ”Vasikkasuon biokaasulaitos etenee”lokakuu 27, 2011Mielipidekirjoitus julkaistu Sanomalehti Kalevassa lokakuussa 2011 Kaleva kirjoitti uutisjutussaan (Kaleva PÄIVÄ), miten Vasikkasuon biokaasulaitos etenee. Toimittaja Sankala oli käyttänyt juttunsa pohjana Haukiputaan kunnan Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle tekemää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen lausuntoa. Kaleva …Kaleva, Mielipidekirjoituksetkaleva mielipidekirjoitukset
Kalevan yleisönosasto (lokakuu 2011): Vastine uutiseen ”Vasikkasuon biokaasulaitos etenee”lokakuu 27, 2011Kaleva kirjoitti uutisjutussaan (Kaleva PÄIVÄ), miten Vasikkasuon biokaasulaitos etenee. Toimittaja Sankala oli käyttänyt juttunsa pohjana Haukiputaan kunnan Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle tekemää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen lausuntoa. Kaleva ei ottanut uutisessaan huomioon kunnan lausuntoon …Kaleva, Mielipidekirjoituksetkaleva mielipidekirjoitukset
Pyristelyä vääjäämätöntä vastaanlokakuu 2, 2008Mielipidekirjoitus julkaistu Kalevassa Lauantaina 4.10.2008 otsikolla: “Pyristelyä vääjäämätöntä vastaan” Kempeleen Kokoomuksen edustajat sanoutuivat Kalevassa (2.10.2008) jyrkästi irti “Oulujoen kaupunki” -visiosta. Sekä Oulussa että lähikunnissa asuneena tuntuu hieman huvittavalta tämä pyristely …Kaleva, Mielipidekirjoitukset, politiikkakaleva mielipidekirjoitukset politiikka

Kolumnit ja blogivierailut

TitleDateSummaryCategoriescategories_hfilter
Monilukutaitoa, keinoälyä ja koodaamista S2-opetuksessajoulukuu 9, 2019Alla olevan blogikirjoituksen päävastuullinen tekijä on Päivi Jokinen, olin mukana asiantuntijana ja kommentoijana. Kirjoitus löytyy täältä: https://taitavaksis2opettajaksi.blogspot.com/2019/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html Monilukutaitoa, keinoälyä ja koodaamista S2-opetuksessa Päivi Jokinen & Jari Laru Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun …blogivierailu, Blogivierailut ja kolumnitblogivierailu blogivierailut-ja-kolumnit
MILLÄ PELISÄÄNNÖILLÄ JA OSAAMISELLA KOULUSSA OPEROIDAAN?helmikuu 16, 2019Tämä teksti on alunperin julkaistu Erja Sandbergin blogissa ja olin tämän artikkelin toinen kirjoittaja: https://www.erjasandberg.eu/milla-pelisaannoilla-ja-osaamisella-koulussa-operoidaan/ Tässä päivänä muutamana sain yhteydenoton eräältä ulkomaiselta opetusalan henkilöltä, joka kertoi heidän kehittelevän mobiilisovellusta, jota …blogivierailu, Blogivierailut ja kolumnit, Pelit ja pelaaminen, Teknologiatuettu oppiminen ja opetusblogivierailu blogivierailut-ja-kolumnit pelit-ja-pelaaminen teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Matalan kynnyksen videot – osa nykyaikaista oppimisympäristöähelmikuu 10, 2017Paula Vaskurin editoima ja minun kirjoittama blogikirjoitus Oulun yliopiston Hyvät, Pahat ja Digit -blogissa, joka on julkaistu 10.2.2017: https://www.oulu.fi/blogs/node/44503 Teknologioatuetun opetuksen ja oppimisen yliopistonlehtori Jari Laru on mies, joka elää …blogivierailu, Blogivierailut ja kolumnit, Teknologiatuettu oppiminen ja opetus, Videotblogivierailu blogivierailut-ja-kolumnit teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus videot
Yhdessä toisiamme tukien: opetuksen ja oppimisen pilvipalveluiden käyttöönotto ja vertaistuen eri kanavathuhtikuu 21, 2016Kirjoitukseni Oulun yliopiston Hyvät, Pahat ja Digit blogissa 21.4.2016 https://www.oulu.fi/blogs/yhdess%C3%A4%20toisiamme%20tukien%3A%20opetuksen%20ja%20oppimisen%20pilvipalveluiden%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6notto%20ja%20vertaistuen%20eri%20kanavat Miki Kallio kirjoitti tässä blogissa 5.4.2016 otsikolla “Kyl on pilvee” Oulun yliopiston uusista pilvipalveluista jotka tarjoavat sekä opiskelijoille että henkilökunnalle uusia …blogivierailu, Blogivierailut ja kolumnit, Käyttöjärjestelmät, pilvipalvelut ja ekosysteemit, Teknologiatuettu oppiminen ja opetusblogivierailu blogivierailut-ja-kolumnit kayttojarjestelmat-pilvipalvelut-ja-ekosysteemit teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Virolaisen opettajankoulutuksen digi-ihmettä äimistelemässähelmikuu 28, 2015Syksyllä 2013 silloinen opetusministeri Krista Kiuru (sd) kävi vierailulla virolaisen kollegansa Jaak Aaviksoon luona ja vaikuttui siitä, kuinka edistynyttä teknologian käyttö maan oppilaitoksissa onkaan. YLE uutisoi tuolloin, lokakuussa 2013, että ministeri Kiurun mukaan suomalaisten koulujen …blogivierailu, Blogivierailut ja kolumnit, Koulutusteknologi, Teknologiatuettu oppiminen ja opetusblogivierailu blogivierailut-ja-kolumnit koulutusteknologi teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Mä haluun näyttää sulle mun skrätsinhuhtikuu 30, 2014Kolumni on julkaistu Kasvatus-lehdessä 5(45) vuonna 2014. “Mä haluun näyttää sulle mun skrätsin!”, aloitti tyttäreni esitellessään Scratch-palvelua kummitädillensä kaksi päivää sitten. Vaikka “skrätsääminen” onkin mediaseksikästä ohjelmointia, tyttärelleni se on animaatioiden …Blogivierailut ja kolumnit, kolumni, Teknologiatuettu oppiminen ja opetusblogivierailut-ja-kolumnit kolumni teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Arjesta energiaa Blogi: Nykyaikainen jätteidenkäsittely ei häiritse ihmistä, eihän?maaliskuu 29, 2012Muuttaessani vuonna 2008 asumaan Jääliin omakotitaloon en osannut vielä aavistaa kuinka paljon perheessämme syntyisi erilaisia asumiseen ja kiinteistönhuoltoon liittyviä jätejakeita – biojätettä, muovia, metallia, kartonkia, pahvia, paperia jne. Vaikka perheessämme …Blogivierailut ja kolumnitblogivierailut-ja-kolumnit

Puheet

Tässä listassa ovat kirjoitetut puheet ja puheenvuorot. Usein pidän juhlapuheen tai puheenvuoron ilman ennakkoon kirjoitettua tekstiä, jonka vuoksi niistä ei ole jäänyt mitään tänne laitettavaksi.

TitleDateSummaryCategoriescategories_hfilter
Puheenvuoro kohdassa: §7. Selvitys Oulun yliopiston sijoittumisesta Raksilan alueellehuhtikuu 26, 2021Pidin puheenvuoron kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 kohdassa §7. Selvitys Oulun yliopiston sijoittumisesta Raksilan alueelleKaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikka, Puheetkaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Puheeni avoimen tieteen syyspäivillä 7.12.2020 vastaanotettuani kansallisen avoimen tieteen palkinnonjoulukuu 7, 2020Avoimen tieteen syyspäivillä 7.12.2020 jaettiin toista kertaa kansallinen avoimen tieteen palkinto ja kaksi avoimen tieteen edistäjät -palkintoa.Avoimet oppimateriaalit ja sisällöt, Juhlapuheet, Puheet, Teknologiatuettu oppiminen ja opetusavoimet-oppimateriaalit-ja-sisallot juhlapuheet puheet teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
Puhe kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.11.2020marraskuu 20, 2020Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö. Oulun yliopisto on ensimmäinen korkeakoulu maassamme, jossa teknillinen korkeakoulu ja perinteinen tiedeyliopisto yhdistettiin. Tavoitteena oli, että eri tieteenalat vuorovaikuttaisivat monitieteisesti keskenään yhdessä kiinteässä kokonaisuudessa. …Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikkakaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Kuntalain 94.2§ mukainen keskustelu yliopiston muuttosuunnitelmistamarraskuu 10, 2020Mistä on kyse Minä ja 17 muuta kaupunginvaltuuettua pyysimme Oulun kaupunginvaltuustoa koolle käsittelemään suunnitelmaa Oulun yliopiston siirtymisestä raksilaan. Kahdeksantoista valtuutettua on allekirjoittanut kirjelmän, jossapyydetään kuntalain 94.2 §:n perusteella kaupunginvaltuustoakokoontumaan ja …Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikkakaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Puheenvuoroni Oulun kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelun yhteydessä 2.12.2019joulukuu 2, 2019Talousarvio ja taloussuunnitelmakirjan investointiosa ansaitsee sekä kiitosta että hämmästelyä.Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikkakaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Puheenvuoroni Oulun lyseon puolesta valtuustossa 11.11.2019marraskuu 11, 2019Lyseon poistaminen opetuskäytöstä ei antaisi Oulusta kyllä mairittelevaa kuvaa sivistys- ja koulukaupunkina, jollainen olemme olleet satojen vuosien ajan. Oulun maine on jo nyt kyseenalainen mitä tulee rakennusperinnön ja kulttuurihistorian vaalimiseen. …Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikkakaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Puhe Kiimingin lukion ylioppilasjuhlassa 5.12.2018joulukuu 5, 2018Puhe Kiimingin lukion ylioppilasjuhlassa 5.12.2018 Arvoisa rehtori, hyvä juhlayleisö ja hyvät ylioppilaat! Te uudet ylioppilaat olette nyt saavuttaneet välitavoitteenne, ylioppilastutkinnon. Tästä on nyt hyvä lähteä eteenpäin. Ylioppilaat ovat kautta aikojen olleet …Juhlapuheet, politiikka, Puheetjuhlapuheet politiikka puheet
ASIAKOHTA: 9§ Hankeselvityksen tekeminen, Niemenrannan ja Salonpään kouluttoukokuu 14, 2018Ihan hetkisen kuluttua normaalit ihmiset asettuvat katsomaan iltauutisia. Minä asetun mikrofonin ääreen ja pidän alla olevan puheen. ASIAKOHTA: 9§ Hankeselvityksen tekeminen, Niemenrannan ja Salonpään koulut Arvoisa puheenjohjaja ja valtuutetut Tämä …Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikka, Puheetkaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Puheenvuoroni kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.4.2018huhtikuu 16, 2018Puheessani viittaan oululaisten opettajavaltuutettujen Mielipidekirjoitukseen Sanomalehti Kalevassa, joka löytyy täältä: Oulun palveluverkko ja pedagogiikka – työrauha palautettava kouluihinKaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikka, Puheetkaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Puhe valtuustossa: kuka puolustaisi kaupungin jokaista kaupunginosaa?helmikuu 26, 2018Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikka, Puheetkaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Valtuusto 26.2.18 kotouttamisohjelmahelmikuu 26, 2018Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.2.2018 yksi ennakkoon jo kuumimmaksi ennustettu asiakohta oli ehdottomasti “Yhdessä kotoutuva Oulu. Kotouttamisohjelma 2018-2021” -asiakirjan hyväksyminen. Perussuomalaiset, keskusta ja ASYL kehräsivät ohjelmaan peräti 32 muutosesitystä joista nyt täällä …Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikka, Puheetkaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Vierailu Kempeleen kunnassa. Aiheena asukkaiden huoli jätevesilietteiden käsittelyyn liittyen.tammikuu 11, 2018Tammikuussa 2018 kävin kempeleläisten kutsumana kertomassa jääliläisten “lietesaagasta”Asukasyhdistys, Muut, Poliitiikka, Puheet, yhdistystoimintaasukasyhdistys muut poliitiikka puheet yhdistystoiminta harrastukset
Porisuta porvaria koulutuksestasyyskuu 27, 2017Tänään Cafe Roosterissa on mukava tapahtuma “porisuta porvaria koulutuksesta” – allekirjoittanut on yksi porisutettavista TAPAHTUMAN KUVAUS:”Tiedätkö oikeasti mitä paikalliset porvarit ajattelevat koulutuksesta? Tule, Kysy ja osallistu keskusteluun. Porvareina paikalla ovat …Paneelit, Poliitiikkapaneelit poliitiikka puheet
1. puheenvuoroni Oulun kaupunginvaltuutettunakesäkuu 5, 2017Kaupunginvaltuusto, Kaupunginvaltuustossa pidetyt puheenvuorot, Poliitiikka, Puheetkaupunginvaltuusto kaupunginvaltuustossa-pidetyt-puheenvuorot poliitiikka puheet
Puheeni Jäälissä pidetyssä Oulun raati -yleisötilaisuudessa 18.3.2014maaliskuu 18, 2014Tässä puheessa tiedustelin mm. Jäälin urheilualueen ja Jääli-Hönttämäki ulkoilureitin perään. Tuolloin toimin Jäälin asukasyhdistyksen puheenjohtajana, lähidemokratiatoimikunnnan puheenjohtajana ja Oulun kaupunginvaltuutettuna.Asukasyhdistys, Harrastukset, Muut, Poliitiikka, Puheetasukasyhdistys harrastukset muut poliitiikka puheet
Puhe miekalle (tohtoripromootio 2013)kesäkuu 17, 2013Herra rehtori,Arvoisat promoottorit ja promovenditHyvät naiset ja herrat Meidän aikamme on uniikki. Ei välttämättä historian korkeaveisu tai huippukohta, mutta korkea tasanne joka tapauksessa. Sitä leimaavat tulevaisuudenusko ja järjen korostuminen. Uudet …Juhlapuheet, Puheet, Tieteelliset tilaisuudet, Tutkimus, Väitöskirjajuhlapuheet puheet tieteelliset-tilaisuudet tutkimus vaitoskirja teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus
LECTIO PRECURSORIA (Opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja pedagogisen vaiheistuksen avulla)lokakuu 12, 2012Jari J. Laru: LECTIO PRECURSORIA(Puhe väitöstilaisuuden alussa)Väitöstilaisuus 12.10.2012 Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan luentosalissa klo 12. Puheeni videoituna: Puheeni kirjallisena: Kunnioitettu kustos, arvoisa vastaväittäjä, hyvät naiset ja herrat. Väitöskirjani nimi on …Juhlapuheet, Puheet, Teknologiatuettu oppiminen ja opetus, Tieteelliset tilaisuudet, Väitöskirjajuhlapuheet puheet teknologiatuettu-oppiminen-ja-opetus tieteelliset-tilaisuudet vaitoskirja
Puheeni Uuden Oulun kuulemistilaisuudessatoukokuu 11, 2011Oulun monikuntaliitoksen valmisteluihin kuului useita kuulemistilaisuuksia. Ohessa video joukkoliikennettä käsittelevästä kommentistani 11.5.2011 pidetystä kuulemistilaisuudesta. Käytin repliikkipuheenvuoron joukkoliikennettä käsittelevässä keskustelussa.Muut, Poliitiikka, Puheetmuut poliitiikka puheet

Valtuustoaloitteet ja -kyselyt sekä adressit

TitleDateSummaryCategoriescategories_hfilter
Läpinäkyvyyttä kaupungin päätöksentekoon – aloitteet ja valtuustokyselyt tietokantaanmaaliskuu 29, 2021Laadin ja jätin allaolevan valtuustoaloitteen Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.3.2021 Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8. Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman vuosille 2019–2021. Vuorovaikutussuunnitelma ohjaa jatkossa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa. Suunnitelmassa esitellään kaupungin osallistumis- …Kaupunginvaltuusto, Poliitiikka, Valtuustoaloitteetkaupunginvaltuusto poliitiikka valtuustoaloitteet
Valtuustoaloite: Sankivaaran ensilumen ladun pidentäminenhuhtikuu 1, 2019Sankivaarassa jo oleva ensilumen latu on osoittautunut hyvin suosituksi ja on pahoin ruuhkautunut aamusta iltaan. Reitti on aamusta iltaan eri ikäryhmien käytössä, jonka näkee jo alueen parkkipaikalta. Ruuhkaisuus rajoittaa kuntalaisten …Valtuustoaloitteetvaltuustoaloitteet
Valtuustoaloite 8.10.2018: E-urheilun potentiaalin selvitystyön aloittaminenlokakuu 8, 2018“Suomalaiset voittivat joukkueensa kanssa Dota 2:n ykkösturnauksen ja lähes 10 miljoonaa euroa – ”Suoritus on verrattavissa mihin tahansa arvokisavoittoon” “Assembly esitteli pelimaailman uusia trendejä: mobiiliturnaukset saavat jalansijaa e-urheilussa ja striimaaminenkin …Kaupunginvaltuusto, Poliitiikka, Valtuustoaloitteetkaupunginvaltuusto poliitiikka valtuustoaloitteet

Tieteelliset julkaisut

Tieteelliset julkaisuni ovat esillä myös esim. Google Scholar ja Research Gate-palveluissa.

Huom!

Julkaisuluettelossa muitakin kuin omia julkaisuja. ZotpressLib pluginin asetuksia pitää säätää.

Top Level Items