fbpx

Curriculum Vitae

1. Osaaminen ja vahvuudet

Opiskelijoiden arvostama luennoitsija ja opettaja
Olen opiskelijoideni arvostama teknologiatuetun opetuksen ja oppimisen asiantuntija. Olen sekä opettanut että tutkinut verkko-opetuksen ilmiöitä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Käytän opetuksessani uusinta teknologiaa luovasti ja suunnitelmallisesti hyödyntäen sitä opiskelijoiden itsenäisen reflektoinnin ja ryhmätöiden tukena.

Teknologia on minulle väline, ei itsetarkoitus
Vaikka käytän opetuksessani luovalla tavalla teknologiaa, se on minulle vain väline. Teknologian onnistunut opetuskäyttö vaatii suunnittelua ja ymmärrystä oppimisen prosesseista. Olen tehnyt teknologian opetuskäytön suunnittelua sekä varsinaisessa opetustyössäni että monitieteisissä jatko-opinnoissani tehdessäni väitöskirjaani ”opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja yhteisöllisten skriptien avulla”.

Olen tottunut ratkomaan isoja ongelmia ryhmässä
Väitöskirjatyöni keskittyi tutkimaan ilmiötä (mobiilioppiminen) aikana jolloin mobiililaitteiden opetuskäyttö alkoi hiljalleen yleistyä. Tutkimus ei olisi onnistunut lainkaan ilman luovaa ongelmanratkaisukykyä, rohkeutta ja ryhmätyövalmiuksia. Olen parhaimmillani päästessäni ratkomaan isoja ja hiukan epämääräisiäkin ongelmia.

2. Työkokemus


OPETTAJANA: Oulun yliopisto, yliopisto-opettaja, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö
1.9.2012-31.8.2013 (päätoiminen)
1.9.2011-31.8.2012 (päätoiminen)
1.9.2010-31.8.2011 (tuntiopettajuus)

Työssäni yliopisto-opettajana olen vastannut Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuksesta ja sen kehittämisestä. Olen saanut kolmen vuoden aikana nostettua tieto- ja viestintätekniikan asemaa tiedekunnan sisällä ja integroitua esim. sosiaalisen median opetuskäyttöä taito- ja taideaineiden opetukseen. Koen osaavani tämän tehtävän erinomaisesti ja tästä osoituksena opiskelijapalaute on ollut poikkeuksetta hyvää.

YRITTÄJÄNÄ: LaruX Internet Consulting tmi
perustamisvuosi 2010. Y-tunnus: 23344703

Hyödynnän koulutuksessa ja vapaa-ajallani karttunutta osaamista myös osa-aikaisena yrittäjänä tarjoamalla pienimuotoista internet-konsultointia (www-sivut, luennointi).

TUTKIJANA: Oulun yliopisto, tohtorikoulutettava
2009-2010 Suomen kulttuurirahasto, yksivuotinen työskentelyapuraha
2006-2009 Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu
2005-2006 Suomen kulttuurirahasto, yksivuotinen työskentelyapuraha
2004-2005 Mobile Support for Integrated Learning –projekti, EU FP6 IST Kaleidoscope NoE
2003-2004 Rotuuari –projekti, TEKES

Tutkimustyössäni olen tutustunut teknologiatuetun oppimisen teoreettisiin ilmiöihin käytännössä, sillä lähtökohtani tekemääni tutkimustyöhön on ollut soveltava ja uutta teknologiaa kokeileva. Olen ollut mukana sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimusverkostoissa, jonka seurauksena tunnen aihepiirin trendit ja kehityshistorian hyvin.

3. Suoritetut tutkinnot

KT, Kasvatustieteiden tohtori
Valmistumispäivä 20.11.2012
Pääaine: kasvatustiede
Laaja sivuaine: koulutusteknologia, cum laude
Väitöskirjan aihe: “Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices” (opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja yhteisöllisten skriptien avulla)

KM, Kasvatustieteen maisteri, teknologiapainotteinen luokanopettaja
Valmistumispäivä: 13.5.2003
Pääaine: kasvatustiede
Opettajankelpoisuus: Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (Oulu)
Sivuaine I: koulutusteknologia, aprobatur
Sivuaine II: tietojenkäsittelytiede, aprobatur
Pro gradu –tutkielman aihe: Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena

4. Henkilökohtaiset taidot

Kielitaito
Äidinkieli: suomen kieli
Muu kielitaito: englanti, ruotsi

Viestintä- ja kommunikointitaidot
Olen sujuvasanainen ja luonteva esiintyjä. Luonteeltani olen ulospäin suuntautunut ja rohkea. Olen tottunut julkaisemaan työni tuloksia kirjallisesti sekä suomeksi että englanniksi.

Organisatoriset ja johtamistaitosi
En ole työskennellyt johtamistehtävissä, mutta työajan ulkopuolella olen toiminut eri yhdistysten puheenjohtajana.

Työhön liittyvät erityistaidot
Osaan hakea ja käsitellä tehokkaasti tietoa tehtäviini liittyvistä asioista.  Tunnen hyvin keskeiset tutkimus- ja analyysimenetelmät, joten voin tehdä tarvittaessa pieniä pilottitutkimuksia.

Tietotekniset taidot
A. Osaan suunnitella ja toteuttaa kurssin, jossa hyödynnetään joko yhdessä tai erikseen verkko-oppimisympäristöjä, sosiaalista mediaa, mobiililaitteita, älytauluja tai muuta nykyaikaista opetusta ja oppimista tukevaa teknologiaa.
B. Tietokoneiden ja erilaisten ohjelmistojen käyttö on minulle erittäin luontevaa ja helppoa riippumatta siitä tunnenko sovelluksen ennestään vai en.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verified by MonsterInsights