fbpx
Kategoriat
Kaleva Mielipidekirjoitukset

Yleisönosastokirjoitus KALEVA 10.3.2012: Hajuista valitetaan, mutta kuuleeko Oulun Vesi?

Toimittaja Liisa Laine kirjoitti uutisjutussaan (Kaleva 7.3.2012), otsikolla ”hajut häiritsevät, vaikkei valiteta”.  Jutun perusteella lukija saattaa saada käsityksen ettei väliaikaisen ympäristöluvan turvin yhdyskuntalietteitä käsittelevän urakoitsijan toiminnassa olisi mitään huomautettavaa. Laineen siteeraaman Oulun Veden johtajan Jouni Lähdesmäen mukaan jääliläiset eivät olisi valittaneet hajuhaitoista muutamaa ihmistä lukuunottamatta.
Lähdesmäen esittämä väittämä ei pidä paikkaansa.
VRJ:n teettämässä Vasikkasuon mädätyslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kerrotaan omavalvontaohjelman kautta tulleen vuosina 2009-2010 22 hajupäästöjä koskevaa valitusta. Oulun Veden, yhdyskuntalietteiden käsittelystä vastaavan alihankkijan Kemiran ja Kemiran alihankkijana toimivan VRJ Järvenpään pitänee parantaa sisäistä tiedonkulkua.
Valituksia voisi olla enemmänkin, mutta läheskään kaikki alueemme asukkaat eivät tiedä kenelle ja minne valittaa hajuhaitoista. Keskivertoasukkaalla ei ole tietoa VRJ Järvenpään Kuusamontien toisella puolella maa-ainesten ottoalueella sijaitsevista väliaikaiseksi tarkoitetuista yhdyskuntalietteiden kompostointitoiminnoista. Yhdyskuntalietteiden kompostoinnin sijaitessa Taskilassa alueen asukkaille oli selvää että hajupäästöt tulevat jätevedenpuhdistamolta, eli valitusten kohde oli helppo selvittää.
VRJ Järvenpäällä olisi ollut erinomainen mahdollisuus lisätä tunnettavuuttaan Jäälin asukkaiden keskuudessa kesällä 2011 teettämällä laaja asukaskysely tiedotteineen osana  Vasikkasuon mädätyslaitoksen YVA-ohjelman sosiaalisten vaikutusten arviointia. Toisin kuitenkin kävi, kysely toteutettiin minimibudjetilla yrityksen omilla nettisivuilla. VRJ ei levittänyt tietoa kyselystä suorajakeluna postilaatikoihin, lehdistössä, ilmoitustauluilla tai muussa mediassa vaikka asukasyhdistys sitä VRJ:lle  useamman kerran esittikin.
Alueen suurimman asukaskeskittymän asukkaille tehdyn kyselyä koskevan tiedottamisen hoiti miljoonaluokan liikevaihtoa tekevän yrityksen puolesta Jäälin asukasyhdistys ry. Alueen asukkaat pitivät kyselyn kysymyksiä hankalina vastata ja osittain tarkoitushakuisina.  YVA-ohjelmaan liittyneessä yleisötilaisuudessa konsultin edustaja kertoi kysyttäessä tarjonneensa ammattilaisen palveluita kyselyn toteuttamiseksi, mutta VRJ halunneen laatia ja analysoida kyselyn itse.
Kalevan juttua lukiessa herää kaksi kysymystä:
miksi Oulun Veden johtaja ei tiedä VRJ:n omavalvontaohjelman kautta tulleista hajuhaittoja koskevista ilmoituksista?
Miksi VRJ Järvenpää ei halunnut käyttää varojansa toimintaansa käsittelevän kyselyn levittämiseen ja toiminnasta tiedottamiseen silloin kuin siihen olisi ollut mahdollisuus?
Jos Kemicond-menetelmä olisi niin hyvä ja haitaton kuin Jouni Lähdesmäki Laineen jutussa väittää, tietojen tahallinen tai tahaton vääristely ja alueen asukkaiden kuulemisen välttely eivät olisi liene olleet tarpeen?
Jari Laru, Puheenjohtaja,
Jäälin asukasyhdistys ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verified by MonsterInsights